Jessica Nigro

Vice President for selskapskommunikasjon og samfunnskontakt

Jessica Nigro

Jessica er Vice President for selskapskommunikasjon og samfunnskontakt hos Lucid. Hun er ansvarlig for relasjoner med myndigheter, ekstern og intern kommunikasjon samt selskapets funksjoner relatert til miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG) over hele verden.

Før hun kom til Lucid, var Jessica i 14 år ansatt hos Daimler/Mercedes-Benz i USA og Tyskland, med spesielt ansvar for myndighetskontakt angående fremtidige teknologier, rådgivning til salgsgruppen i politisk sensitive markeder, og for å utvikle et globalt menneskerettighetsprogram for selskapet. Hun har hatt stillinger hos det amerikanske handelskammeret (U.S. Chamber of Commerce) og i kontoret for strategisk kommunikasjon hos det amerikanske transportsikkerhetsdirektoratet (Transportation Security Administration (TSA)) under det amerikanske sikkerhetsdepartementet (U.S. Department of Homeland Security (DHS)), der hun bidro til strategisk og krisekommunikasjon da departementet ble opprettet etter angrepene 11. september 2001.

Jessica har en bachelorgrad i internasjonal statsvitenskap fra George Washington University og har studert ved IMD-handelshøyskolen i Sveits. Hun bor i Washington, D.C.