Kjøp en Lucid Air fra kr 950 000, inkludert en Wallbox Pulsar Max-hjemmelader og 2 års (eller 40 000 km) gratis vedlikehold. Vis tilbud

Faisal Sultan

Visepresident og administrerende direktør for Lucid Midt-Østen

Faisal Sultan

Faisal Sultan er visepresident og vår administrerende direktør for Lucid Midt-Østen. I denne stillingen har han oppsyn med strategien for ekspansjon og virksomheter i Midt-Østen, setter omfattende mål for selskapets resultater og vekst, etablerer retningslinjer som fremmer selskapets kultur og visjon og håndterer relasjoner med viktige samarbeidspartnere.

Før han kom til Lucid, var Faisal seniordirektør i avdelingen for bilindustrien i departementet for energi, industri og mineralressurser i Saudi-Arabia. Der ledet han teamet som utviklet og implementerte retningslinjene for utviklingen av bilindustri for landets lokalisering av bilproduksjonsanlegg, utvikling av forsyningskjeder og menneskelige ressurser.

Faisal har 23 år med samlet bilindustrierfaring fra Lucid, Industrial Clusters, FCA, Magna, Ford og GM. Han hadde lederstillinger i alt fra industriutvikling, produksjon, drift, tekniske funksjoner og programstyring. Han har dessuten global erfaring fra Nord-Amerika, Asia, Europa og Australia.

Faisal har en siviløkonomgrad fra New York Institute of Technology og en mastergrad i kjøretøyteknikk fra Lawrence Technological University.