Kjøp en Lucid Air fra kr 950 000, inkludert en Wallbox Pulsar Max-hjemmelader og 2 års (eller 40 000 km) gratis vedlikehold. Vis tilbud

Gale Halsey

HR direktør

Gale Halsey

Gale Halsey er HR direktør hos Lucid. Hun er ansvarlig for å utvikle og levere strategier for menneskelige ressurser som fostrer en kultur for ansvarlighet, prestasjoner og tilhørighet.

Før hun kom til Lucid tilbragte Gale 22 år hos Ford Motor Company i forskjellige stillinger, den siste som personalsjef for Ford Motor Credit. Hun har omfattende produksjonserfaring, blant annet i HR og produksjon. Andre viktige stillinger hun hadde hos Ford, var en tid som opplæringssjef, der hun opprettet deres første globale opplæringsorganisasjon. Gale bidro til lanseringen av Wingcast, et fellesforetak eid av Qualcomm og Ford. Gale bodde dessuten i Mexico mens hun var personalsjef for Ford of Mexico. Før Ford var Gale ansatt som HR-leder hos Pepsi Bottling Group.

Gale har en mastergrad i arbeidstaker- og bransjerelasjoner og en bachelorgrad i kunst fra James Madison College, begge tatt på Michigan State University. Hun har vært president for Michigan State Advisory Board og styremedlem i Michigan College Alliances, og hun satt som medlem av styret i Ford Credit China.