Kjøp en Lucid Air fra kr 950 000, inkludert en Wallbox Pulsar Max-hjemmelader og 2 års (eller 40 000 km) gratis vedlikehold. Vis tilbud

Jessica Nigro

Visepresident for samfunnskontakt

Jessica Nigro

Jessica er visepresident for samfunnskontakt hos Lucid. Hun er globalt ansvarlig for kontakten med offentlige myndigheter og for funksjoner i selskapet relatert til miljø, samfunn og eierstyring (ESG).

Før hun kom til Lucid, var Jessica i 14 år ansatt hos Daimler/Mercedes-Benz i USA og Tyskland, med spesielt ansvar for myndighetskontakt angående fremtidige teknologier, rådgivning til salgsgruppen i politisk sensitive markeder, og for å utvikle et globalt menneskerettighetsprogram for selskapet. Hun har hatt stillinger hos det amerikanske handelskammeret (U.S. Chamber of Commerce) og i kontoret for strategisk kommunikasjon hos det amerikanske transportsikkerhetsdirektoratet (Transportation Security Administration (TSA)) under det amerikanske sikkerhetsdepartementet (U.S. Department of Homeland Security (DHS)), der hun bidro til strategisk og krisekommunikasjon da departementet ble opprettet etter angrepene 11. september 2001.

Jessica har en bachelorgrad i internasjonal statsvitenskap fra George Washington University og har studert ved IMD-handelshøyskolen i Sveits. Hun bor i Washington, D.C.